A válság nyertesei – K 2013

Interjú Petra Cullmann-nal, a Messe Düsseldorf K 2013 szakvásárának projektigazgatójával

2013. október 08., kedd, 11:27

Címkék: düsseldorf felsőoktatás gumiipar K 2013 kiállítás messe düsseldorf műanyag műanyagipar science campus

Októberben ismét megnyitja kapuit a látogatók előtt a világ legnagyobb műanyag- és gumiipari vására. Petra Cullmann asszonyt, a Düsseldorfi Vásártársaság K 2013-ért felelős projektigazgatóját a legújabb trendekről kérdeztük, és arról, hogy az érintett ágazatok hogyan tudnak profitálni a válság övezte kihívásokból.

 
Techmonitor: − A K 2013 kiállítást beharangozó híradásokból azt látjuk, hogy a válságból kilábaló amerikai vállalatok jelentős kiállítási területen mutatkoznak be Düsseldorfban. Az amerikai vállalatoknak mennyiben „tett jót“ a válság időszaka, azaz mennyiben változtak az amerikai trendek a válság hatására?
 

Petra Cullmann: − A K 2013 kiállítás egyik szakmai védnöke, a Műanyag- és Gumiipari Gépek Szakmai Szövetsége, - amely a VDMA Német Gép- és Berendezésgyártók Szövetségének tagja -, érdekes tájékoztatást ad erről: a nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság következtében az amerikai műanyagiparban az innováció területén olyan megtorpanást figyelhettünk meg, amikor is a beruházások hosszú éveken keresztül elmaradtak.  Az üzemekben működő elöregedett gépek száma még napjainkban is igen magas. A válság hatására az egész országban olyan kezdeményezések születtek, amelyek a teljes feldolgozóipar támogatását célozták meg – mégpedig abból a felismerésből, hogy az ipari gazdasági ágazat nem fog ugyanolyan kiemelkedő és gyors profitot hozni, mint ami a pénzügyi szektorban lehetséges, és ami az állandósulást és a munkahelyek biztonságát jelenti.  Ezen kezdeményezések keretein belül például Ázsiából és Mexikóból hoztak és hoznak vissza jelenleg is műanyagipari munkahelyeket az USA-ba. Ezt a folyamatot „reshoring“-nak nevezik. Az USA egyidejűleg arra törekszik, hogy ne csupán a belföldi piacra fókuszáljon, hanem az exportot is felfuttassa. Ez még egy fontos szemponttal egészül ki: a palagáz forszírozott kitermelése révén csökkenő energiaárakkal, illetve csökkenő nyersanyagköltségekkel számolnak, ami kedvezően befolyásolhatja az újraiparosítást. Az USA azt is célul tűzte ki magának, hogy a műanyagipari nyersanyagok terén ne szoruljon további importra. A németországi gépgyártás jelentős mértékben profitált az USA-ban tapasztalt változásokból. Az USA-ba irányuló szállítmányok mennyisége a 2012. évben figyelemre méltóan bővült, az USA az első helyen lévő exportpiachoz, Kínához képest egyre inkább behozza a lemaradást.
 
A legnagyobb mértékben az ázsiai cégek bemutatkozási területe növekedett? Mennyire jellemző az ázsiai cégekre a trendkövetés és mennyire jellemző az innováció?
 
Az ázsiai cégek bemutatkozási területe az előző, 2010. évi kiállításhoz képest szemmel láthatóan megnövekedett. A világpiacon végbement változások a K 2013 Düsseldorf szakvásáron is világosan tükröződnek: az öt legnagyobb ázsiai kiállító nemzet - Kína, Tajvan, India, Japán és Dél-Korea - nettó kiállítási területe jó egyharmaddal lett nagyobb (a 2010. évben majdnem 18 800 m², és a 2013. évben több mint 25 000 m²). Az ázsiai gyártók zöme még nem éri el az európai műanyagipar innovációs erejét, de ennek ellenére is azt kell megállapítsuk, hogy bizony az ázsiai gépgyártók lassan behozzák a lemaradást, és ez a fejlődés folytatódik. Hiszen Ázsiában is erősen törekednek arra, hogy új értékesítési piacokat tárjanak fel. A K 2013 szakvásár az a fórum, ahol a nemzetközi műanyagipar kompletten képviselteti magát, és az ázsiai vállalatok élnek annak lehetőségével, hogy elérjék a valamennyi földrészről ide érkező potenciális ügyfelet.
 
 
Érdekes színfoltot képvisel a kínálatban a fejlődő török műanyagipar. Ez hogyan illeszkedik a nagy nemzetközi áramlatokba? Milyen a török műanyagipar „arca"?
 
A törökországi műanyag- és kaucsukipar a kedvező összgazdasági fejlemények keretében nagyon dinamikusan fejlődött. Mivel a fogyasztóközeli iparágak fejlődnek, mint például az autóipar, az építőipar, a fogyasztási termékeket gyártó ipar és a csomagolóipar, így bővül a műanyagból készült cikkek és műszaki alkatrészek iránti kereslet is. Fejlődnek a műanyag-feldolgozó ipar fenti ágazatai, így ennek következtében nyersanyagokra, a feldolgozáshoz pedig gépekre van szükség. Törökország számos nemzetközi szereplő számára vonzó értékesítési piacot jelent, de a törökországi hazai nyersanyag-előállítás és gépgyártás is növekedést mutat.
 
Műanyagipari termelés az EU 27 tagállamában
 
Mit mutatnak be az idei „A műanyag mozgásba hoz!” című, tematikus összeállítású különleges kiállításon? Miért erre a témára esett a választás?
 
A műanyagok képezik azt az alapanyagot, amelyek mozgásba hozzák a világot – akkor is, amikor a modern társadalom nagy feladatait nézzük. A műanyagok rendkívül sokoldalúak, könnyűek, biztonságosak, tartósak, gazdaságosak és ráadásul még impozáns módon energiahatékonyak is – a pozitív tulajdonságaik alapján az élet legtöbb területét már nem lehet elképzelni a polimer anyagok nélkül. Diadalmenetük még messze nem ért véget, egyre újabb alkalmazási területeket hódítanak meg. Hogy mivel járulnak hozzá a műanyagok a „mozgásban lévő élethez“ a szó szoros értelmében, és átvitt értelemben is, azt több mint 3 000 kiállító szemlélteti majd a K 2013 kiállításon. Ezen felül „A műanyag mozgásba hoz!” című tematikus összeállítású különleges kiállításon kiemelt példákat lehet majd látni a Düsseldorfi Vásár területén. Ezek a példák megvilágítják, hogy a műanyagból készült termékek sok tekintetben nemcsak javítják a hétköznapokat, hanem ahhoz is hozzájárulnak, hogy a jövő problémáit megoldják és megóvjuk a holnapot. A „mozgásba hoz“ fogalmát a 6-os csarnokban megrendezendő különbemutatók széleskörűen értelmezik. A kiállítás így a műanyagok a mobilitás legkülönbözőbb fazettáihoz való közvetlen hozzájárulásáról szól, és az emocionális mozgásról is, például a művészet, valamint a formatervezés területén, és arról is, hogy impulzusokat adjanak olyan jövőbe mutató kérdések megoldásához, amelyek a népességnövekedés, az energiaszükséglet és a klímaváltozás témái körül forognak. A K 2013 Düsseldorf eddigi különbemutatói hagyományának megfelelően a speciális kiállítási területen ismét az információ, az interakció és a show-elemek
kombinációja mutatkozik be. 
 
Az európai ipari műanyagszükséglet* alakulása ágazatok és rezinoidok (gyantafélék) szerint
 
Kiolvasható-e a kínálatból, milyen új területekre igyekszik betörni a gumi és a műanyag?
 
Az életnek már alig létezik olyan területe, ahol a műanyagok semmilyen szerepet sem játszanak. Már évtizedek óta alkalmazzák a műanyagokat a csomagolás, az építőipar, a gépjárműipar, a repülőgép- és űrhajógyártás, a villamos ipar és az elektrotechnika, a sport és szabadidő, a háztartás, a mezőgazdaság, vagy az orvosi technika területén. Ezek az alkalmazási területek Észak-Amerikában, Európában és Japánban ugyan széles körben elterjedtek, azonban számos gazdaságilag megerősödött fejlődő országban, és a fejlődő országokban továbbra sem állnak mindenki rendelkezésére. Itt válik világossá, hogy a műanyagok ahhoz is hozzá tudnak járulni, hogy világtársadalmunk problémáit megoldják. Az ivóvízellátás és a szennyvízelvezetés területén alkalmazott műanyag csőrendszerek ennek csupán egyik példája. Másik példa a biztonságos csomagolás, amellyel az élelmiszer-veszteséget próbáljuk csökkenteni. Az alapanyag tulajdonságai, a feldolgozási lehetőségek és az alkalmazás-fejlesztés tekintetében még messze nem aknáztuk ki a műanyagokban rejlő potenciált: a legkorszerűbb és jövőbe mutató technológiák közül sok nem működik műanyag nélkül.
 
Mekkora súllyal szerepelnek a teljes palettán a kompozitok – mint például a fa és a műanyag kompozitja? Ezek mely területeken válnak, válhatnak fontossá?
 
A kompozitok és erősített műanyagok számos iparágban fontos szerepet játszanak, mindenekelőtt a gépjármű- és repülőgépipar területén. Az a törekvés, hogy egyre könnyebb gépjárműveket és repülőket fejlesszenek ki, a piac növekedéséhez vezet, főleg a karbonszállal erősített műanyagok jövőbeli kilátásait ítélik meg nagyon pozitívan. Az üvegszállal erősített műanyagok vonatkozásában is jók a növekedési prognózisok, még akkor is, ha ezek kissé visszafogottabbak. A K 2013 kiállításon mindkét téma - jelentőségüknek megfelelően - nagy szerepet fog játszani a fontos vásárlói ágazatok számára. Az egyik különleges témakört jelentik a fentiekben már említett fa-műanyag kompozit anyagok, amelyek az angol „Wood Plastic Composites” (WPC) néven váltak ismertté. Az utóbbi években a fogyasztásuk is jelentősen megnőtt. A WPC legfontosabb alkalmazási területei Európában a kültéri padlóburkolatok, a gépjárművek belső kialakítása, a fogyasztási cikkek és a lakberendezési tárgyak. Ázsiában egyre több ajtó- és ablaktokot, valamint falburkolatot gyártanak WPC-ből.
 
Új függetlenségi háború az USA-ban: ezúttal az import az ellenség
 
Ebben az évben a Science Campus keretében az egyetemek és a kutatóintézetek először mutatják be a "jövő témáit". Ezek alapján mit mondhatunk: mit hoz a jövő?
 
Valóban az idén rendezzük meg először a Science Campus-t. Az egyetemek és a kutatóintézetek itt fogják prezentálni munkáikat, eredményeiket, valamint egymás között, illetve a gazdaság képviselőivel is eszmecserét folytatnak a ma és a holnap témáiról. Természetesen nehezen lehet megmondani, hogy pontosan mit hoz majd a jövő a műanyag- és kaucsukipar területén. Egy dolog azonban biztos: az ipari anyagok sikertörténete még messze nem ért véget. Számos alkalmazási területen kíváncsian várjuk az új fejlesztéseket, például a gépjárműgyártásban és a repülőgépiparban, hiszen az energiatakarékos könnyűszerkezet-építés polimerek nélkül lehetetlen. Ugyanez a helyzet az orvostechnikában is, ahol például az antimikrobiálisan kondicionált hőpaszta, vagy az olyan műanyagok, amelyeket gombásodással és bakteriális fertőzéssel szemben rezisztensnek fejlesztenek ki, - az alkalmazási területeket roppant módon fogják majd bővíteni. Nagy reményeket támasztanak a biológiailag lebomló és/vagy biobázisú műanyagokhoz, valamint a műanyagok fokozott felhasználásával szemben a megújuló energiák hasznosítása érdekében. A példák sorát szinte vég nélkül folytathatnánk.
 
Kerékgyártó György
www.k-online.de
 
Keresés
Bejelentkezés / Regisztráció
ÉLELMISZER-BIZTONSÁG
Média Partnerek